Rechtsvormen en aansprakelijkheid

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen.
De organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en de organisatievormen met rechtspersoonlijkheid, genaamd: rechtspersonen.

In een organisatievorm zonder rechtspersoonlijkheid (eenmanszaak, v.o.f., maatschap, commanditaire vennootschap) is de ondernemer met zijn privť vermogen aansprakelijk.
Is deze ondernemer in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, dan kan deze aansprakelijkheid tot gevolg hebben dat ook het aandeel van de echtgenoot in de gemeenschappelijke bezittingen verloren gaat.
Het maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden kan een oplossing bieden.

Organisatievormen met rechtspersoonlijkheid zijn:

  • de besloten vennootschap;
  • de naamloze vennootschap;
  • de stichting;
  • de formele vereniging;
  • coŲperatie.
Deze dienen te worden opgericht bij notariŽle akte.
Een rechtspersoon is, net als de mens, zelfstandig drager van rechten en plichten.
Dat betekent dat, als via een rechtspersoon aan het economisch verkeer wordt deelgenomen, in beginsel alleen die rechtspersoon aansprakelijk kan zijn voor de schulden die uit het ondernemen voortvloeien.

Met andere woorden: voor elke juridische kwestie, alsmede advies en begeleiding op ondernemingsrechtsgebied kunt u bij ons terecht.


Meer informatie

Neemt u voor meer informatie gerust en vrijblijvend contact op met uw ondernemingsrecht-specialist, mr A.J. (Alle Jan) Nicolai.

tel. (0514) 60 28 47
e-mail