Hypotheken

Vaak wordt bij de aankoop van een woning ook een lening aangegaan, een lening waarvoor de gekochte woning dan als onderpand dient.
In juridische termen verleent u dan hypotheek op uw woning aan de financier (meestal een bank).

Die financier die u het geld geleend heeft, kan dan, met voorrang op andere schuldeisers, het geleende bedrag verhalen op opbrengst van de verkoop van de woning.

Alleen via een notaris kan het recht van hypotheek verleend worden; daar is een notariële akte voor nodig.
Nadat u bij uw financier de offerte voor de lening getekend heeft, zal de financier de notaris een opdracht zenden voor het opmaken van een hypotheekakte. De notaris zorgt ervoor dat de akte met de juiste bepalingen wordt opgesteld en dat de akte na ondertekening wordt ingeschreven in het kadaster.

Wanneer u de lening geheel aflost, eindigt het hypotheekrecht meestal, maar is deze bij het kadaster nog steeds ngeschreven.
Het is daarom van belang dat u, wanneer u een lening geheel heeft afgelost, de notaris vraagt ook de hypotheek bij het kadaster door te halen.
Wanneer de hypotheek niet wordt doorgehaald, kan het na verloop van tijd namelijk moeilijk te achterhalen zijn of een lening daadwerkelijk is afgelost en wie mag tekenen voor de doorhaling.

Een doorhaling van een oude "vergeten" hypotheek brengt dan vaak extra kosten met zich mee.

Meer informatie

Neemt u voor meer informatie gerust en vrijblijvend contact op met uw onroerend goedrecht-specialist, mevrouw mr D. (Diana) Riemersma.

tel. (0514) 60 28 47
e-mail