Appartementen

Als u een appartement koopt of wilt kopen, koopt u eigenlijk een recht, een zogenaamd appartementsrecht.
Een flatgebouw is vaak onderverdeeld (gesplitst) in appartementsrechten. Een appartementsrecht is een aandeel in het gehele gebouw, dat recht geeft tot het uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte (appartement) van dat gebouw.
Het is belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden tussen alle mede-eigenaren van het gebouw. De notaris legt deze afspraken vast in de akte waarbij het gebouw wordt gesplitst.

De gezamenlijke eigenaren van het gebouw zijn automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren.
Die Vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.
Wanneer u van plan bent een appartementsrecht te kopen, kunt u bij ons kantoor advies inwinnen over de (financiële) verplichtingen die hiermee gemoeid zijn.

Bij de aankoop van een appartementsrecht wordt er een "voorlopige" koopovereenkomst gesloten (laat u niet misleiden door de term "voorlopig"; de koop is gesloten, met uitzondering van eventuele voorbehouden en bedenktermijn van 3 dagen is de overeenkomst definitief!).
Met het tekenen van deze (voorlopige) koopovereenkomst is de eigendom nog niet overgegaan. U wordt pas eigenaar bij tekenen van de notariële akte. Deze akte wordt door ons opgesteld, en na ondertekening ingeschreven bij het kadaster.

De notaris wikkelt ook het financiële gedeelte van de overdracht af.
De koper maakt de koopsom met bijkomende kosten over naar de derdengeldrekening van de notaris.
Pas als zeker is dat de koper eigenaar is geworden en dat alles op de juiste manier is verlopen worden de gelden uitbetaald; zo worden koper én verkoper beschermd in hun rechten.

Meer informatie

Neemt u voor meer informatie gerust en vrijblijvend contact op met uw onroerend goedrecht-specialist, mevrouw mr D. (Diana) Riemersma.

tel. (0514) 60 28 47
e-mail