Estate-planning

Bij estate-planning probeert men het eigen vermogen bij leven en via een testament, met name fiscaal, zo voordelig mogelijk naar de volgende generatie of andere erfgenamen te laten overgaan.

U kunt hierbij denken aan:

 • schenkingen in contanten;
 • schenkingen op papier;
 • schenkingen door middel van kwijtscheldingen op geldleningen die kinderen bij u hebben;
 • het maken van schenkingsplannen over meerdere jaren met het oog op het gebruik van fiscale vrijstellingen;
 • het maken van een levenstestament zodat bijvoorbeeld bij uw wilsonbekwaamheid toch nog schenkingen kunnen worden gedaan;
 • regelingen in uw testament om fiscaal optimaal te profiteren van de aanwezige vrijstellingen voor de erfbelasting bijvoorbeeld door:
  • legaten aan kleinkinderen
  • flexibele rente t.a.v. erfdelen van kinderen
  • flexibele legaten voor een partner.

Omdat geen situatie gelijk is, is ook hier maatwerk van belang. Tot dit maatwerk proberen wij samen met u te komen.

Meer informatie

Neemt u voor meer informatie gerust en vrijblijvend contact op met uw onroerend familierecht-specialist, mr W.I. (Wiebrand) van der Land.

tel. (0514) 60 28 47
e-mail