Erfrecht

Na het overlijden van een dierbare komen er naast het verdriet veel zaken/vragen waar men liever nog (even) niet mee geconfronteerd wil worden, zoals:

  • de uitvoering van het testament van de overledene;
  • de bank of de levensverzekeringsmaatschappij vragen om een legitimatiebewijs van je erfgenaamschap, een zogenaamde verklaring van erfrecht;
  • de vraag hoe u de nalatenschap wilt aanvaarden, dan wel of u de nalatenschap wel wilt aanvaarden, bijvoorbeeld omdat schuldeisers van de overledene aan uw jas gaan trekken vanwege het betalen van rekeningen van de overledene;
  • zou er erfbelasting verschuldigd zijn en hoeveel zou dat kunnen zijn;
  • er is onenigheid tussen de erfgenamen over de verdeling.

Ook tijdens deze, vooral emotioneel, moeilijke periode kort na een overlijden proberen wij samen met u stap voor stap de formaliteiten en/of problemen die uw pad kruisen het hoofd te bieden.

Meer informatie

Neemt u voor meer informatie gerust en vrijblijvend contact op met uw onroerend familierecht-specialist, mr W.I. (Wiebrand) van der Land.

tel. (0514) 60 28 47
e-mail